Сертификати

Сертификат EN ISO 9001:2015

EUROCERT удостоверява, че компанията ИЗИ ПЛАСТ БГ ЕООД – ул. Свищовска № 18, гр. Габрово, 5300 е внедрила система на управление съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 със следният обхват:

Развойна дейност, производство, поддръжка и търговия с пластмасови продукти и шприц екипировка.